ليکن پلان


 ليكن پلان  يک بيماری التهابی پوستی - مخاطی می باشد که با يک سری از ضايعات پوستی و خارش شديد شناخته می شود . شايعترين سن بروز 30 تا 60 سالگی می باشد. علت بيماری ناشناخته است و چندين علت را در اين بيماری دخيل می دانند که اختلال ژنتيکی هسته اصلی اين علل می باشد.

مناطق درگير:

پوست : انواع و اقسام ضايعات پوستی در اين بيماری ديده می شود  ولی شايعترين آن بصورت پاپول يا برجستگيهای بنفش رنگ که در ابتدا قرمز هستند و با سن ضايعات بنفش رنگ می شوند و بيشتر در مچ دست پايين ساق پا روی ساعد بصورت قرنيه ديده می شوند البته در جاههای ديگر بدن نيز می توانند ديده شوند.

مخاط : در داخل دهان بصورت لکه های سفيد خاکستری و بنفش رنگ معمولا" بدون علامت و گاهی با ضايعات برجسته و در موارد نادر با زخمهای سطحی دهان همراه با درد ديده می شوند.

ناخن: درگيری ناخن نيز در اين بيماری ديده می شود که بصورت شکنندگی ناخن و ضخيم شدن صفحه ناخن و يکسری تغييرات ديگر ديده می شود.

مو: در اين بيماری ريزش مو در فعاليت بيماری شايع است  و در مواردی ريزش مو دائمی بوده و باعث کچلی دائمی می گردد.

درمان و مراقبتهای لازم : درمانهای متفاوت و متعددی در اين بيماری تجويز می شود از آنتی بيوتيکها گرفته تا ويتامينها ، استروئيد و داروهای سرکوب کننده سيستم ايمنی که بايد تحت نظر پزشک متخصص تجويز شوند .اين بيماری خوش خيم است و در مواردی بدون درمان بهبودی حاصل می شود.

چون بعضی از داروها و تماس با بعضی مواد شيميائی در بروز آن نقش دارند در صورت مشخص شدن مورد خاص بايد از آن اجتناب نمود .