آدرس مطب:

شيراز - بولوار زند - روبروی هتل پارس - کوچه ۴۷ - ساختمان طلايه - طبقه سوم

تلفن: ۲۳۳۷۰۶۸ - ۲۳۰۰۴۸۸

 Email 

 Email