تغييرات ناخن


ناخن از يک صفحه کـراتيني ( يک نوع پروتئين ) تشکيل شده و در انتهای انگشتان جهــت محـافـظـت و زيبايي آنها وجـود دارد و دارای يک لايه زاينده در قسـمت بالای آن است و مرتبا" در حال رشد ميباشد. رشد ناخنهای دست سريعتر از انگشتان پا ميباشد.

هر گونه نقصي که باعث اختلال در رشد ناخن شود ميتواند باعث تغييراتي در آن شود.
جدا از تغييراتي که زمينه آن در خود ناخن است، بسياری از بيماريهای داخلي و پوستي باعث تغييراتي در ناخنها ميشوند.
علل تغييرات ناخن:
* هر گونه تغيير در خونرساني به ناخن باعث تغيير در شکل آن ميشود مانند بيماريهای قلبي و تنفسي، بيماريهای عروقي ( در افراد مسن تغييرات ناخن به اين دليل زياد ديده ميشود ) و بيماريهای خوني ( کم خونيها به هر دليل )
* ضربه ناخن در اثر يک سانحه و يا افرادی که مرتبا" با ناخنهای خود بازی ميکنند. هر چند اين ضربه ها اندک است چون بطور مکرر صورت ميگيرد باعث تغيير در ناخن ميشود.
* کمبود غذايي چه سوء تغـذيه و چه رژيم غـذايي و يا بيماريهايي که باعث سوء تغـذيه ميشوند ( کمبود پروتئين خون مثلا" در بيماری کبدی و يا کليوی و غيره ... کمبود ويتامينها و املاح خوني از جمله فقر آهن و يا روی ).
* عفونتهای قارچي و ميکروبي ( بخصوص اگر يک ناخن درگير باشد ).
* از آنجايي که ناخن جزء ضمائم پوست به شمار ميرود هر گونه تغيير و بيماری پوستي ميتواند ناخن را نيز درگير کند. .
شکنندگي ناخن:
وقتي قوام ناخن محکم نباشد باعث سريع شکسته شدن آن ميشود. از شايعترين علل آن کمبود آهن ميباشد که اين کمبود در بين خانمها بعلت پريود بيشتر ديده ميشود. از علل ديگر علاوه بر موارد فوق ميتوان به بيماری غده تيروئيد ( کم کاری و پر کاری ) اشاره کرد.
از عـلل مـهم ديگر شکــنندگي ناخن که در خانمـها بخـصوص و گاهـي در آقايان بسـته به شغل، وجود دارد شستشوي مکرر دستان ميباشد. با شستن مکرر دست بويژه با صابون و بخصوص با صـابونـهاي مايـع چربـي ناخن و حاشـيه آن از بين ميـرود و باعث شکـسته شدن سريع ناخن ميـشود. در درمـاتـولـوژي يک بيــماري وجـود دارد بنـام  housewife dermatitis   يعنـي اکـزمـاي خانمــهاي خانه دار‌‌‌‌؛ در اين بيـماري بعـلت هـمان شسـتشوي مکـرر پوست دست دچـار ترک و پوسته ريزي و قرمزي ميشود. در اين مـوارد براي پيشـگيـري و درمـان نـياز است شســتشوي دستـها را به حد آقل رساند و در مـواقـع نـياز با صـابونـهاي حـاوي گليــسرين استــفاده نمود. در ضـمن اين افراد براي کمـتر کردن شسـتشوي دست از دستـکش ( دستکش نخي در زير و دستکش لاستيکي روي آن ) براي کار در خـانه و بخــصوص در آشـپزخانه استـفاده کنند. بعـد از هر شسـتشو بايد از کرمـهاي مرطـوب کننده و چرب کننده استفاده نمود.