به سايت دکتر عليرضا کريمی خوش آمديد


 

پوست يک ارگان حياتی است که بدون آن هيچ موجودی قادر به ادامه حيات نيست. پوست بزرگترين ارگان زنده بدن است. با ضخامت چند ميلی متر و وزن ۱۰ تا ۲۰ کيلوگرم که سطحی برابر ۵/۱ تا ۲ متر مربع را می پوشاند. در هر سانتی متر مربع از پوست حدود ۲۰ غده چربی,  ۱۰۰ غده عرق زا, ۴ متر عصب, يک متر رگ خونی و تقريباْ ۵ تار مو و حدود ۵ هزار گلبول حسی و ميليونها سلول وجود دارد. پوست نقطه تماس ما با دنيای خارج می باشد و در معرض تاثيرات مثبت و منفی فراوانی است. پوست يک بافت زنده است که وظايف مهمی در زندگی ما بعهده دارد:

* محافظت اعضای داخلی از ورود هر نوع ماده خارج  و پوشش محافظتی و سدی بين اعضاء داخلی و محيط  بيرون. "سيستم دفاع مکانيکی".
*
از بين بردن موادی که به طور اتفاقی وارد پوست شده اند "سيستم دفاع ايمونولوژيکی".
*
محافظت بدن در برابر اشعه ماورا بنفش خورشيد.
*
نشان دادن نژاد هر فرد "سياه پوست, سفيد پوست و غيره".
*
نشان دادن جنسيت هر فرد "مرد و زن".  *مانع از تبخير شدن آب بدن. *تنظيم حرارت بدن و سدی در برابر از دست دادن دمای داخلی بدن.

*و هزاران اعمال دیگر که برای بقاء موجود زنده حیاتی می باشد.

ساختمان پوست

پوست انسان از سه لايه تشکيل شده است:
اپيدرم , رو پوست یا بشره: از سلولهای زنده زیرین و سلولهای شاخی مرده سطحی تشکیل شده است. سلولهای کراتين ساز که وظيفه ساخت کراتين پوست را دارند اين سلولها بخش اعظم اين لايه را تشکيل ميدهند.اين سلولها از سلولهای زايا درست شده و به طرف بيرون پوست در حرکت هستند. با گذر از اين لايه تکامل می يابند و به سطح پوست ميرسند و بالاخره ريزش ميکنند.
طول زمانی که نياز است يک سلول از عمق لايه "لايه پايه" به سطح پوست برسد حدود ۲۶-۴۲ روز ميباشد. این سطح شاخی چرب در مقابل ميکروبها و عوامل محرک و مخرب از پوست محافظت و از خشک شدن آن جلوگيری می کند.
سلول يا ياخته ديگر اين لايه سلولهای رنگدانه ساز هستند که باعث بروز رنگ پوست افراد ميشوند وظيفه اين سلولها محافظت بدن از ورود اشعه ماورا بنفش، که برای بدن مضر ميباشد، هست.
در داخل اپيدرم هيچگونه رگ خونی وجود ندارد و تغذيه اين لايه توسط لايه زيرين آن يعنی درم صورت ميگيرد.

 
درم, لایه میانی پوست: این لایه قابل انعطاف حاوی رگهای خونی, فیبرهای عصبی, گیرنده های حسی, غدد عرق زا,ریشه های مو و غدد چربی می باشد. . اين لايه دارای عروق خوني فراوانی هست که بصورت شبکهايي در اين لايه ديده ميشوند. و مسئول تغذيه و تنظيم درجه حرارت بدن ميباشند.
 
به اين صورت که با افزايش دمای محيط جريان خون در اين شبکهای عروقي افزايش مييابد و دماي داخل بدن به سطح پوست انتقال مييابد و از طريق انتشار و همچنين ايجاد تعريق دمای داخلي بدن تعديل مييابد.
در اين لايه علاوه بر عروق خوني؛ اعصاب نيز وجود دارند که مسئول حس در پوست ميباشند.
 
انتهای عصبي در اين لايه بصورت اختصاصي ميباشند. گيرندهای عصبي حس لامسه, سرما, گرما, ارتعاشی و حس موقعيت  در اين لايه وجود دارند. همچنين رشته های عصبي با انتهای آزاد جهت حس درد در اين لايه وجود دارد.
عمده ماده موجود در درم کلاژن ميباشد که يک نوع پروتئين است که باعث قوام پوست ميشود.
همچنين الاستين، پروتئين ديگر درم، باعث الاستيسيتی پوست ميگردد.
بين درم و اپيدرم توسط يک لايه نازک وجود دارد که مسئول اتصال اين دو لايه ميشود.

 درم, لایه میانی پوست: این لایه قابل انعطاف حاوی رگهای خونی, فیبرهای عصبی, گیرنده های حسی, غدد عرق زا,ریشه های مو و غدد چربی می باشد. . اين لايه دارای عروق خوني فراوانی هست که بصورت شبکهايي در اين لايه ديده ميشوند. و مسئول تغذيه و تنظيم درجه حرارت بدن ميباشند.
 
به اين صورت که با افزايش دمای محيط جريان خون در اين شبکهای عروقي افزايش مييابد و دماي داخل بدن به سطح پوست انتقال مييابد و از طريق انتشار و همچنين ايجاد تعريق دمای داخلي بدن تعديل مييابد.
در اين لايه علاوه بر عروق خوني؛ اعصاب نيز وجود دارند که مسئول حس در پوست ميباشند.
 
انتهای عصبي در اين لايه بصورت اختصاصي ميباشند. گيرندهای عصبي حس لامسه, سرما, گرما, ارتعاشی و حس موقعيت  در اين لايه وجود دارند. همچنين رشته های عصبي با انتهای آزاد جهت حس درد در اين لايه وجود دارد.
عمده ماده موجود در درم کلاژن ميباشد که يک نوع پروتئين است که باعث قوام پوست ميشود.
همچنين الاستين، پروتئين ديگر درم، باعث الاستيسيتی پوست ميگردد.
بين درم و اپيدرم توسط يک لايه نازک وجود دارد که مسئول اتصال اين دو لايه ميشود.

هيپودرم یا زیر پوست: در زير درم لايه هيپودرم وجود دارد که غني از بافت چربي است و چربی های اضافی در این محل ذخیره می شوند. اين لايه بصورت يک عايق عمل ميکند. و بصورت يک ضربه گير ميباشد.

 هدف اين سايت در وهله اول اطلاع رسانی و پاسخ به سئوالهای مربوط به بيماريهای پوستی و راهنمائی بازديد کنندگان از سايت جهت انجام عملهای زيبائی و ليزر است.