از بين بردن چروک


چـروک صورت : بوجود آمدن شيارهای عـرضي در پيشانی و شيارهای طـولي در بين دو ابرو و نيز شيارهاي کنار چشم ها و دهان و بر روی گونه ها.
علل بوجود آورنده چروک: در ايجاد چروک صورت علتهای گوناگوني وجود دارد.
مسئول نگه داشتن قوام پوست کلاژن داخل درمي ميباشد; حال به هر علتي در روند کلاژن سازی اختلالی بوجود آيد مي تواند باعث چروک پوست گردد. با افزايش سن کلاژن سازی دچار وقفه ميگردد و افراد با سنين بالا پوستي افتاده دارند..اختلالات ارثي در توليد کلاژن در بيماران سندرم مارفان و سندرم اهلر دانلس از اين جمله اند در اين بيماران پوست بعلت نقص در کلاژن سازی دچار افتادگي زود رس ميگردد.
علاوه بر کلاژن سازی علتهای ديگري نيز در ايجاد چروک پوست دخيلند از جمله : افزايش قـدرت عـضلاني زير پوست ميباشـد; افراد عـصبي و اخـمو بعـلت اسـتفاده زياد از عضلات صورت دچار اين حالت ميشوند و با افزايش قدرت اين عضلات چروک زود رس پيدا ميکنند. افرادی که قـبلا" چاق بوده ولي دچار لاغری ميشوند بعلت از دست دادن چربي زير پوستی دچار افتادگي پوست ميشوند و چروک بوجود ميآيد.
افراد سيگاری بعلت از دست دادن چربي زير پوستي ( عدم تغذيه مناسب و کاهش اشتها ) و همچنين نقص در کلاژن سازی و علتهای گوناگون ديگر دچار چروک زود رس ميشوند.
پوسـتهای خشـک نسـبت به پوسـتهای چـرب زودتر دچـار چروک ميشوند که ميتواند به دليل علت زمينه ای پوست خشک باشد ( عدم نگهداری آب در پوست به دلايل سرشتي ) و غيره ...
برای  پيشـگيری در ايجاد چروک بايد عـوامل ايجاد کننده آن را از بين برد از جمله : تغـذيه مناسب - عدم مصرف مواد مخدر و دخانيات - اعصاب آرام و غيره...
روشهای متنوعي برای از بين بردن چروک صورت وجود دارد:

۱- مصرف کرمهای مرطوب کننده تا حدودی ميتوانند چروکهاي ريز را بطور موقت از بين ببرند.
۲- انجام پيلينگ : چه بصـورت تدريجـي با مصـرف کـرمهای حـاوی AHA با درصـدهای پائين و چه به صـورت پيلينگ در مطــب با داروهای پيلينگ با درصــد بالا. با اين روشــها تحريک کلاژن سازی صورت ميگيرد.
۳- تزريق آمپولهای کلاژن و هيالورونيک اسيد در داخل چروک و آمپول رقيق شده و غيرسمی شده ســم ميکــروب بوتيليسم ( botox ) در داخــل عـضلات پوســت صـورت.

۴- تزریق چربی در داخل چروک : این چربی را معمولاً از سطح شکم خود بیمار یا از سینه ( در خانمها ) میگیرند و در داخل پوست تزریق میکنند.

۵- انجام ليزر با انواع گوناگون ليزر(تحريک کلاژن سازي) : با اثر نور مادون قرمز لیزر بر روی کلاژن لایه میانی پوست ( درم ) یک التهاب در ناحیه بوجود میاید که این التهاب سبب تحریک کلاژن سازی و قوام پوست شده و چروکها که حاصل از بین رفتن کلاژن ناحیه هستند از بین میرود. در ضمن در ناحیه سطحی پوست ( اپی درم ) نیز باعث لایه برداری شده و پوست صاف و یکنواخت میگردد.  بهترین نوع لیزر در این مورد Erbium: YAG و co2 یا co3 می باشد.

۶- سايش ظريف پوست با ميکرودرم ابرشن : در حقیقت یک نوع لایه برداری است که بوسیله دستگاه خاص انجام میگیرد و لایه سطحی با برخورد کریستالهای آلومینیوم از بین میرود و پوست جدید صافتر میشود و در ضمن در همان زمان نیز در لایه میانی پوست ( درم ) التهاب ایجاد میشود و کلاژن سازی را تحریک میکند در نتیجه چروک از بین میرود.