درمان ضايعات عروقی


PDL

بهترين ليزر موجود و انتخابی برای درمان ضايعات عروقی و زيبايی که شامل انواع خالهای عروقی ( ماه گرفتگی ) - بيماری روزاسه - رگهای خونی سطحی صورت و آسيب ديدگيهای پوست با آفتاب و رگهای  برجسته ساق پا و ديگر نقاط بدن ميباشد.و 

طول درمان سريع و بخوبی توسط بيمار تحمل ميشود و پاسخ نيز عالی است. اين ليزر بطور انتخابی و با نقطه هدف هموگلوبين طراحی شده و دارای نور زرد روشن با طول موج ۵۸۵نانومتر و زمان پالس ۵ تا ۴۰ ميلی ثانيه قابل تنظيم است .عمق نفوذی توسط اين ليزر ۵ ميلی متر ميباشد.د

بعد از ليزر يک تيرگی در محل ليزر ايجاد ميشود که تا يک هفته از بين ميرود. نور اين ليزر از نور آفتاب روشن تر است و به چشم آسيب ميرساند؛ بهمين جهت پزشک - بيمار و پرسنل اتاق بايد چشمها را با يک عينک بپوشانند تا از خطر ليزر در امان باشند. در اولين جلسه بايد تست انجام گيرد و در صورت پاسخ مطلوب در جلسات بعد وسعت عمل ليزر را بيشتر ميکنيم. تعداد جلسات بسته به نوع ضايعه متفاوت است.و

ضايعات عروقی صورت

رگهای قرمز و گاهی برجسته صورت ( تلانژکتازی ) بدليل اثرات نور آفتاب در طولانی مدت و با افزايش سن بروز ميکند و مصرف الکل و سيگار باعث تشديد آن ميشوند.از نظر زيبايی اين ظاهر پوست افراد را پيرتر نشان ميدهند و باعث قرمزی پوست صورت ميگردند.و

در موارد مشکوک قبل از ليزر بايد نمونه برداری صورت گيرد چون بعضی از بدخيميهای پوستی در اول خود را بصورت ضايعات عروقی نشان ميدهند.اين ضايعات عروقی را با الکتروکوتر  نيز ميتوان درمان نمود ولی چون بايد يک سوزن در محل زده شود و جريان الکتريکی ضايعه را از بين ببرد دردناک است ولی با ليزر معمولاْ درد ناچيز است و بی حسی موضعی نياز نيست.و

واريس پا

عروق خونی برجسته ساق پا را ميتوان با ليزر درمان کرد هر چه عروق نازکتر باشند اثر ليزر بهتر است و تعداد درمان نيز کمتر است. در عروقهای بزرگتر بهتر است درمان کمکی با اسکلروتراپی ( درمان تزريقی ) نيز انجام گيرد تا نتيجه مطلوب تری بدست آيد؛ در عروقهای خيلی بزرگ بايد بوسيله عمل جراحی رگها را بست.و

روزاسه

يک بيماری شايع در سنين متوسط به بالا است که بصورت قرمزی گونه ها و زياد شدن رگهای قرمز سطحی پوست صورت و تغيير در غدد جربی پوست ديده ميشود. روشهای درمانی برای اين ضايعه زياد است و با دارو درمانی و محافظت پوست از اثر مستقيم آفتاب - حرارت و وزش باد ميتوان اين بيماری را تا حدی کنترل کرد. با ليزر ميتوان قرمزی و رگهای سطحی را از بين برد.و

ضايعات نور آفتاب به پوست که باعث نازکی پوست و ايجاد لکه هايی در سطح پوست ميشود را ميتوان با اين ليزر از بين برد.و

خالهای عروقی

خال عروقی که بصورت همانژيوم  و ماه گرفتگی در پوست ديده ميشود را ميتوان با ليزر از بين برد. عوارض ناچيز ولی تعداد درمان معمولاْ زياد است. در مواردی که وسعت ضايعه زياد باشد و بخصوص در بچه ها بهتر است از يک بی حسی موضعی استفاده کرد.و

عوارض ناخواسته

تغييرات پيگمانه شايعترين عارضه است ولی طی چند ماه از بين ميروند و در افراد با پوست تيره اين عارضه بيشتر ديده ميشود. مهمترين عارضه اسکار است که بندرت ديده ميشود که با گذشت زمان بهبودی حاصل ميشود. در افرادی که پوست آنها مستعد کلوئيد است ميتواند اين يک عارضه باشد.افرادی که سابقه تب خال دارند ليزر ميتواند تب خال را فعال کند. اگر بيمار از داروهای ضد انعقاد و اسپرين مصرف ميکند بايد پزشک را در جريان بگذارد.و

توصيه ها:و

بعد از ليزر در معرض مستقيم نور آفتاب قرار نگيريد و در صورتی که در زير نور آفتاب هستيد از يک کرم ضدآفتاب با فاکتور محافظتی حداقل ۳۰ استفاده کنيد.و

محل ليزر شده را بمدت ۲۴ ساعت نشوييد و از يک پماد آنتی بيوتيک دو بار در روز تا بهبودی کامل استفاده کنيد.و

از کندن و يا خراشيدن محل ليزر اجتناب کنيد.و

تا ۳ روز از کرمهای آرايشی استفاده نکنيد.و