برداشتن خالکوبی


اين ليزر از خود دو نوع نور با طول موجهای ۱۰۶۴ نانومتر ( مادون قرمز ) و ۵۳۲ نانومتر ( در محدوده سبز رنگ )  ساطع ميکند  که برای از بين بردن رنگهای مختلف خالکوبی شده موثر هستند. طول زمان پالس در اين ليزر خيلی کوتاه در حد ۵ نانو ثانيه است . اساس درمانی اين ليزر بوسيله حرارتی است که در يک نقطه خاص ايجاد ميشود بدون اينکه بافتهای مجاور آسيب  ببينند. نقطه هدف ليزر در از بين بردن خالکوبی - رنگ بکار رفته در خالکوبی است و انرژی حرارتی ساطع شده از ليزر به اين رنگها برخورد ميکند و آنها را به تکه های ريز تقسيم کرده و سيستم ايمنی قادر خواهد بود اين تکه های ريز را از محل پاکسازی کند. و مواد گوناگونی بکار ميروند پس نتيجه درمانی معمولاْ يکنواخت نيست و ممکن است بعد از درمان نقاطی کاملاْ پاک و نقاطی فقط کمرنگ شوند و نياز به تکرار درمان داشته باشند.ر

انواع خالکوبی :ر

 حرفه ای - که توسط خالکوب کننده و با يک دستگاه خاص انجام ميگيرد.ر

 آماتور - که بوسيله افراد عادی انجام ميشود و معمولاْ از رنگ هندی و يا کربن استفاده ميکنند. رنگ اين نوع خالکوبی معمولاْ خاکستری يا آبی متمايل به سياه است.ر

 تصادفی - که بوسيله ورود يک جسم خارجی ايجاد ميشود مانند آسفالت.

 زيبائی - معمولاْ در آرايشگاهها بصورت گريم دائمی استفاده ميشود و رنکهای بکار رفته معمولاْ مشکی - قهوه ای - قرمز و ... که حاوی آهن و اکسيد تيتانيوم ميباشد.  توجه : اين نوع خالکوبی ها نبايد با ليزر درمان شوند چون باعث تيره تر شدن آنها ميگردند.ر

 پزشکی - معمولاْ بصورت يک راهنما در اشعه درمانی بکار ميروند و يا گذاشتن وسايل پزشکی بصورت داخلی - اين وسايل کوچک هستند و به رنگهای آبی - مشکی و خاکستری هستند.ر

توصيه ها :ر

قبل از درمان بايد از بيماران تاريخچه کامل از جمله حساسيت به رنگهای خالکوبی گرفته شود .ر

بلا فاصله بعد از دزمان با ليزر در ناحيه ليزر شده بايد از يخ بمدت ۵ تا ۱۰ دقيقه استفاده کرد.ر

ناحيه عمل بايد پانسمان شود و تا بهبودی کامل بايد از پماد آنتی بيوتيک دو بار در روز استفاده کرد .

نبايد بمدت دو ماه محل عمل در معرض مستقيم آفتاب قرار گيرد . در صورتی که محل عمل در معرض آفتاب است بايد از ضد آفتاب با فاکتور محافظتی حد اقل 30 استفاده کرد.ر